DETEKCE ZÁTĚŽÍ

Vstupní konzultace – 2,5 hodiny
Komplexní analýza na dvou přístrojích s následným vyhodnocením a doporučením. 1750,-
Každých započatých 15 minut navíc 150,-
Vstupní konzultace dětí do 15 let – 2,5 hodiny
Komplexní analýza na přístroji Oberon Patogen s následným vyhodnocením a doporučením. 1500,-
Zkrácená detekce – 1,5 hodiny
Analýza na přístroji Oberon Patogen zaměřená na určité partie či problém organismu s následným vyhodnocením a doporučením. 1500,-
Kontrolní detekce – 2,5 hodiny
Následná kontrolní a porovnávací analýza na dvou přístrojích. 1200,-
Každých dalších započatých 15 minut navíc 150,-
Kontrolní detekce – 1,5 hodiny
Následná kontrolní a porovnávací analýza na přístroji Oberon Patogen. 950,-
Každých dalších započatých 15 minut navíc 150,-

Upozornění pro klienty:
Detekční přístroje Oberon Patogen, Quantum Magnetic Analyser nejsou zdravotnické přístroje. V našem studiu si tyto přístroje pronajímáte a plně zodpovídáte za svůj zdravotní stav.

Ke každé detekci v rámci konzultace je možno využít PLAZMOVÉ TERAPIE ZA JEDINEČNOU CENU 290,-/hod !!!

TCM DIAGNOSTIKA DLE HVĚZDY WUXIN

TCM diagnostika dle hvězdy WuXin v rozsahu 60-90 minut 890,-
Každých dalších započatých 15 minut navíc 150,-

KARMICKÁ NRL ANALÝZA

Karmická nrl analýza v rozsahu 60-90 minut 890,-
Každých dalších započatých 15 minut navíc 150,-

PLAZMOVÝ A KVANTOVÝ GENERÁTOR

Cílené frekvence
Individuální či rodinné sezení za jednu cenu (max 4 osoby + domácí mazlíčci) 600,-/hod
(10,-/min)
Cílené frekvence v kombinaci s ostatními službami našeho ZapperAA Club
Tuto speciální nabídku je možno využít např. v ramci detekce, ostatních služeb (masáže, akupunktury, kranio...) či jakékoliv konzultace... (numerologie, psychoterapie, automatická kresba, kvantové opravy, výživa...a jiné) 290,-/hod
(cca 5,-/min)
Zapůjčení kvantového generátoru
Možnost využít zapůjčení kvantového generátoru pro využití v domácím prostředí. Vysoce účinné a intenzivní kúry cenově velmi zvýhodněné. Den, víkend, týden... (800,- , 1500,- , 2500,- , ...) Cena dle zápůjční doby od 800,-/den

Upozornění pro klienty:
Plazmový generátor RPZ 14, kvantový generátor Qmtrin nejsou zdravotnické přístroje. V našem studiu si tyto přístroje pronajímáte a plně zodpovídáte za svůj zdravotní stav.

KONZULTACE

V oblasti výživového poradenství
Konzultace se týka především otázky zlepšení metabolismu, normalizace svalove hmoty, detoxikačních kúr, vhodných či nevhodných produktů, při této konzultaci často využíváme i frekvenční detekční přístroj QMA 400,-/30min
750,-/hod
V oblasti ostatních služeb
Automatická kresba, terapeutické poradenství, kvantové opravy 400,-/30min
750,-/hod
Obrázek 500,-

!!! Ke každé konzultaci lze využít PLAZMOVÉ TERAPIE ZA JEDINEČNOU CENU 290,-/hod !!!

KRANIOSAKRÁLNÍ BIODYNAMIKA

Kraniosakrální biodynamika samostatné ošetření v délce 60-90 minut 1000,-
Kraniosakrální biodynamika (60-90 minut) navíc s 0,5 hod plazmovou terapií (plazma pouze 200,-) 1200,-
Kraniosakrální biodynamika (60-90 minut) navíc s 1 hod plazmovou terapií (plazma pouze 290,-) 1290,-
Kraniosakrální biodynamika (60-90 minut) navíc s 1,5 hod plazmovou terapií (plazma pouze 430,-) 1430,-
Kraniosakrální biodynamika (60-90 minut) navíc s 2 hod plazmovou terapií (plazma pouze 580,-) 1580,-

!!! PLAZMOVÁ TERAPIE ZA JEDINEČNOU CENU 290,-/hod !!!

REIKI

Reiki 60 minutová terapie 590,-

AKUPUNKTURA

Akupunktura celkové samostatné ošetření v délce 50 minut
Jedná se o zharmonizování, očistu a stimulaci všech hlavních a vedlejších orgánů pentagramu dle TCM. Toto ošetření je zejména vhodné aplikovat při zpomaleném metabolismu, snížené činnosti hormonálních žláz, únavě, poruchách spánku, pro detoxikaci jater, stimulaci ledvin, IS či celkového zlepšení stavu organismu. 500,-
Akupunktura celkové hodinové detoxikační a harmonizační ošetření s plazmovou terapií
Jedná se o zefektivnění účinku výše popsaného ošetření, navíc je možné i zapojit cílené hubení patogenů či jinak cílenou a doporučenou plazmovou terapii. 700,-
Akupunkturní hubnoucí detoxikační a harmonizační program s plazmou
Jedná se o 8 za sebou jdoucích akupunkturních ošetření současně s plazmovou terapií. Ošetření je zaměřeno především na zrychlení metabolismu, detox organismu a nastartovaní činnosti hlavních řídicích orgánů. Nejvyšší účinnost programu je při pravidelné docházce 2x týdně po dobu jednoho maximálně 1,5 měsíce bez přerušeni kúry. Cena zahrnuje 8 hodin akupunktury a 8 hodin plazmové terapie. (Cena za jedno ošetření 650,- CZK/hod včetně plazmy). 5200,-
(650,-/hod)

!!! PLAZMOVÁ TERAPIE ZA JEDINEČNOU CENU 290,-/hod !!!

VIP CLUB KARTA

Při využití 8 x našich služeb, vám poskytneme 50 % z průměrně vámi spotřebované ceny na další službu. Pro další informace a podmínky club karty se obraťte na naše ZapperAA Club Centrum Smíchov.

ONLINE SLUŽBY CENÍK

01 TCM diagnostika dle hvězdy WuXin 590,-
021 Osobní Karmická NRL 490,-
022 Partnerská Karmická NRL 690,-
023 Rodinná Karmická NRL 690,-
024 Vztahová Karmická NRL (max 8 osob) 890,-
031 Automatická kresba s doporučujícím terapeutickým obrázkem 750,-
032 Automatická kresba bez terapeutického obrázku 250,-
041 Kvantová online terapie na dálku v rozsahu 90-120 minut 1xtydne (1x vygenerované individuální frekvence a programy) 250,-
042 Kvantová online terapie na dálku v rozsahu 90-120 minut 3x týdně (1x vygenerované individuální frekvence a programy) 500,-
043 Kvantová online terapie na dálku v rozsahu 90-120 minut 3x týdně na celý měsíc (předplacený balíček 12 ošetření v 90-120 minutovém rozsahu, s týdenní obměnou individuálních frekvencí a programů, tzn.4x vygenerované frekvence a programy) 1500,-