Přístroj – Plazmový generátor RPZ 14

Plazmový generátor společnosti Z-technology je frekvenční terapeuticky přistroj, který pracuje přesně, bez zkreslení výstupních impulsů od 1 Hz až do 999 kHz. Tento frekvenční rozsah zasahuje frekvenční pásma různých druhů patogenů (např. viru, plísní bakterii, parazitu.). Frekvence vysílané lidským tělem se pohybuji mezi 1,52 až 9,46 MHz. Tímto generátorem nemůžeme tedy zasáhnout do frekvenčního pásma člověka, proto je plazmování pro člověka neškodné. Frekvenční terapie je založena na objevu Dr. Raymonda R. Rifea, který zjistil, že všechny mikroorganismy vysílají své specifické frekvence (tzn. že každá molekula osciluje svou vlastni elektromagnetickou frekvencí). Při plazmovani dochází k zapálení plazmového výboje, kdy nastavena příslušná frekvence je okamžitě vyzařovaná do okolí generátoru. Vyzařovaným nastavené frekvence, která je totožná s vlastní frekvencí daného patogenu, dochází k rozkmitáni a prasknutí buněčné membrány příslušného patogenu a tím k jeho zahubeni. Po plazmování je náš organismus zanesen toxiny a mrtvolkami daných mikrobů, a tak je třeba soustředit se na pitný režim a přejít na vhodnou detoxikační kůru dle vlastních zkušeností či navrženou naším specialistou.

Přednosti přístroje plazmového generátoru RPZ 14

  • neinvazivní metoda hubení patogenů
  • detoxikace i regenerace organismu

  • stimulace a stabilizace imunitního systému

  • možnost kombinace s dalšími alternativními metodami