Přístroj – QM Therapy

Detekční frekvenční přístroj pracující na principu kvantové technologie. Narozdíl od jiných detekčních přístrojů QM Therapy přímo vygenerovává konkrétní disharmonické frekvence, ať už se týkají patogenu, opravy DNA, harmonizace čaker, merediánu či jiných psychických a energických problémů.

Přednosti přístroje Oberon

  • komplexní analýza

  • výstup specifických frekvencí zasahující nejen hmotný, ale i mimohmotný systém člověka

  • aktualní frekvence, navržené dávky, doporučovaný postup, přesné zacílení