Přístroj – Quantum Magnetic Analyser

Lidské tělo je soubor obrovského množství buněk, které rostou, vyvíjejí se, diferencují a umírají. Při těchto procesech buňky neustále vyzařují specifické elektromagnetické záření. Každému stavu těla nejen fyzickému, ale i psychickému odpovídá určitý typ tohoto záření. Pokud je tělo i psyché zdravé, nestresované a v dobré kondici, vyzařuje jiné elektromagnetické záření, než když je nemocné, stresované či celkové disharmonické. Tento aktuální harmonický či disharmonický stav můžeme právě díky různé intenzitě a frekvencí elektromagnetického záření detekovat. Přistroj QMA (Quantum Magnetic Analyser) je zkonstruován tak, aby za použití možnosti nejmodernější elektroniky dokázal snímat toto jednotlivé elektromagnetické vlnění lidského organismu a provést jeho analýzu až na úroveň vzájemných rezonancí jednotlivých buněk. Pomocí snímaní elektromagnetického vlnění, které vysílají buňky v lidském těle, lze získat přehledný a obsáhlý popis celkového stavu člověka.

 

 

Přednosti přístroje Quantum Magnetic Analyser

  • rychlý komplexní přehled kondice organismu
  • lepší orientace v oblasti výživy a potravinových doplňků

  • časový vývoj