Detekce pomocí kvantových přístrojů

Zjištění celkového stavu lidského organismu pomoci frekvenčních detekčních přístrojů (Oberon, Quantum Magnetic Analyser, Qmtrin Therapy) z hlediska mikrobiálních, funkčních i energetických zátěží člověka. Zjišťování psychických a energetických bloků v těle i duši člověka pomocí TCM technik. Na základě zjištěných zátěží náš odborník s klientem zkonzultuje různé možnosti ošetření a doporučí příslušnou terapii dle individuálních potřeb klienta. Vstupní šetření trvá zhruba 2,5 až 3 hodiny. U klientů, kteří k nám docházejí pravidelně, šetření trvá většinou 60-90 minut. Den až dva dny před detekcí doporučujeme lehčí stravu a nepit velké množství alkoholu. V den vyšetření nepít kávu ani silný černý či zelený čaj, mohlo by tím dojít ke zkreslení výsledků.

Detekční kvantový přístroj Qmtrin Therapy lze využít i k vygenerování individuálních frekvencí a doprovodných programů pro klienta k možnosti využití online, resp. na dálku. Detailnější informace naleznete ZDE.

TCM diagnostika dle hvězdy WuXin

Diagnostika dle učení čínských mudrců starého více jak 4000 let vám odhalí:
-váš zdravotní stav a jeho energetiké nastavení dle základů čínského pentagramu (např. v jakém stavu jsou vaše játra, žlučník, kardiovaskulární systém, GIT, plíce, mozek či ledviny, jaký z těchto systému je v ohrožení, přetížení či naopak který orgán je v spíše v harmonii a má dostatek síly a enegie…)
-vaše psychické nastavení ev.možnosti jeho korekce
-vaše kritické či naopak energeticky silné a vhodné roky, měsíce i dny v týdnu, které vám pak lépe pomohou využít či ušetřit váš potenciá
-vaši současnou vitální sílu, i vaši pozici v tzv. Tibetském kříži (schopnosti, talenty,povolání…)
-nasměrování a pochopení smyslu vaší životní cesty i možnosti využití daru při jeho plnění

TCM diagnostiku hvězdy WuXIin lze využít i prostřednictvím online služeb. Detailnější informace naleznete ZDE.

Karmická NRL analýza

Prostřednictvím numerologického rozboru vašeho data narození vám náš odborník pomůže odhalit a zanalyzovat různá traumata či problematické události vašeho života, rozeznat harmonické či disharmonické partnerské, přátelské i rodinné vztahy a jejich příčiny. Vypočítá vhodný den pro sňatek, pro založení firmy či jiné pro vás důležité události. Upozorní na problematické či naopak pozitivní dny vašeho života. Dozvíte se mnohé proč…Proč se vám některé událostí opakují stále dokola, proč si přitahujete stále stejný typ partnerů a problémů. Proč se to stalo právě vám atd.

Karmickou NRL analýzu lze využít i prostřednictvím online služeb. Detailnější informace naleznete ZDE.

Plazmová terapie, Kvantová terapie

Pomocí plazmového generátoru RPZ 14 a kvantového generátoru FQ Qmtrin se cíleně aplikují frekvence na základě zjištěných zátěží. Aplikací cílených frekvencí se ničí konkrétní patogeny (viry, bakterie, plísně, parazity…), detoxikuje a harmonizuje celý systém organizmu. Plazmovým generátorem se řeší spíše úrovně hmotného těla. Kvantový generátor se využívá obdobně, navíc má však i schopnost srovnat, vyladit a zharmonizovat disbalanci jemnějších struktur (endokrinní žlázy, hormony, DNA) nejen hmotného těla, ale i dalších energetických systémů lidského organismu. Klasické sezení probíhá 1 až maximálně 2x týdně v délce 60-90 minut, většinou po dobu jednoho měsíce (dle zatížení klienta). Kvantovou techniku (terapii) , a to nejen kvantovým generátorem, ale i osobním pohovorem s klientem, používáme i při dalších našich službách (automatická kresba, nrl, kvantové opravy).

Kvantový generátor Qmtrin lze využít i k pouštění disharmonických individuálních frekvencí online, resp. na dálku. Detailnější informace naleznete ZDE.

Kraniosakrální biodynamika

Kraniosakrální ošetření působí na celou řadu obtíži fyzického i psychického rázu. Pomocí této neinvazivní celostní metody se nastartovávají a probouzejí tělu vlastní samoregulační a samoléčivé síly. Nastoluje harmonii v celku tělo-mysl-duše. Výborně reguluje přetížený nervový systém (RS, ADHD, neurózy, deprese…), ulevuje při Alzheimeru, Parkinsonu, ale i při obtížích pohybového aparátu (artróza, ústřel, vyhřezlá ploténka..atd..), pracuje s traumaty i posttraumatickými situacemi (znásilnění, domácí násilí..), s pooperačními a úrazovými stavy. Úspěšně působí při neplodnosti. Také tuto metodu je možno v našem studiu úspěšné kombinovat s plazmováním. Pomáhá uspíšit vyplavení parazitů z těla po jejich zneškodnění plazmou, jelikož praktikantka podpoří správnou funkci toku krve a lymfatického systému. Tím se výrazně zefektivňuje detoxikace a regenerace organismu. Výsledkem je celkové zvýšení vitality a energie v systému člověka. Díky znovu získané rovnováze pomáhá biodynamika překlenout období zátěže organismu, a to především na buněčné úrovni, ulevuje ale i u dědičných chorob a při poškození DNA. Klienti vnímají posun od zátěžových situací v organismu jako prosvícení a uvolnění, užívají si hluboké relaxace. Klasické ošetření trvá 60-90 minut. Zejména při první ošetření se provede krátký vstupní dotazník, při kterém se zhodnotí psychofyzický stav klienta. Pracuje se vleže na zádech, praktikantka pokládá ruce na tělo klienta vždy přes oblečení a jemnými dotyky (tzv. palpaci) zkoumá, kde jsou v těle klienta, i jeho biosféře přítomny největší bloky. V těchto místech pak podporuje uvolnění samoozdravných sil organismu.

Akupunktura dle základů TCM

Akupunktura je celostní terapeutický systém vycházející z TCM. Přes tzv. akupunkturní body, ležící na “meridiánech“ energetických dráhách, stimuluje vnitřní samoregulační sílu “cchi“ a tak nastartovává samo-opravné procesy lidského těla s cílem nastolit vnitřní rovnováhu organismu. V našem studiu tuto metodu často využíváme v kombinaci s plazmováním, kdy se dosahuje daleko vyššího efektu především pro očistu organismu, nastartovaní hubnoucích i detoxikačních procesů a zharmonizování hlavních orgánů a podorgánů organismu člověka dle základu čínského pentagramu (jaterní, srdeční, slezinový, plicní a ledvinový systém). Samozřejmě akupunkturu je možno využít i při jednotlivých specifických problémech klientů (alergie, artróza, úrazy, chronické i akutní bolesti páteře, migréna, trávicí či kožní problémy…).

Magnetoterapie

Magnetoterapie je léčebná metoda spočívající v působení magnetického pole správných biotropních parametrů na lidské tělo. Takovéto magnetické pole má regenerační účinky a urychluje hojení, odstraňuje bolest, zlepšuje prokrvení a působí proti zánětům a otokům. Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie je zavedená a uznávaná léčebná metoda. Nejnovější klinické studie i poznatky z naší praxe prokazují, že nejlepších výsledků dosahuje pulzní magnetoterapie při dlouhodobém pravidelném používání. Proto dnes nejen současná medicína, ale i naše studio doporučuje aplikaci této léčby v domácí péči. Zapůjčujeme do domácího užití moderní certifikované zdravotnické přístroje firem Biomag, Renaissance a Bemer.

Výživové poradenství

Náš odborník s vámi projde vaše stravovací návyky, stanoví celkový zdravotní stav organismu pomocí biorezonančního přístroje Quantum Magnetic Analyser. Na základě výsledných údajů vyhodnotí a zvolí nejlepší postup stravování a návyků individuálně pro klienta. Poradí, doporučí i vytřídí vhodné či nevhodné potraviny a potravinové doplňky. Šetření trvá většinou kolem 60 minut, následné kontrolní konzultace zhruba 30 minut. Pro harmonizaci celkového stavu organismu poradí s vhodnými homeopatickými či bylinnými přípravky.

Individualní a párová terapie

Sezení s naším odborníkem klientovi pomáhá lepe porozumět sobě samému, svému nejbližšímu okolí a mnohem lépe zvládat náročné situace a problémy v jeho osobním, rodinném či pracovním životě. Při tomto sezení si náš odborník vypomáhá i dalšími alternativními metodami (numerologie, homeopatie, TCM, automatická kresba.).

Automatická kresba

Alternativní způsob řešení různých problémů klienta (vztahových, zdravotních, pracovních…) objevujících se v průběhu jeho života. Náš odborník se během sezení snaží pomocí terapeutických vhledů či obrázků klientovi odlehčit jeho zátěžové stavy a situace, které jej aktuálně stresuji či blokují. Harmonizuje mezilidské vztahy (partnerské, rodinné i pracovní…). Technika automatické kresby řeší především aktuální stav konkrétního zatížení, jeho odblokování, zharmonizování a doporučení pro následné 1-2 měsíce. Jelikož je metoda dosti dynamická a reaguje vždy na aktuální stav, je většinou vhodné ji vícekrát zopakovat, aby se došlo ke kýženému řešení celého problému, samozřejmě záleží na celkové problematice neboť i jen jedna malá změna může nakonec vše vyřešit. Tuto službu nabízíme ve dvou variantách, a to bez zakreslení či se zakreslením doporučujícího terapeutického obrázku. Výsledek je podobně účinný neboť již při vhledu a propojení terapeuta s vyšším vědomí dochází jeho prostřednictvím k očišťování disharmonických energií narušujících daný vztah a zároveň navozování a stimulování energií ozdravných. Disharmonický obrázek terapeut kreslí vždy, aby jej pro zesilnění efektu očištění na konci mohl spálit. Doporučující obraz/vhled terapeut buď komunikuje či na přání klienta zakreslí.

Automatickou kresbu lze využít i prostřednicvím online služeb. Detailnější informace naleznete ZDE.

Kvantové opravy

Tato kvantová technika Vám pomůže odlehčit mnohé fyzické zátěže či psychické bloky, kterými procházíte, ale umí pomoci i s těmi, které si sami ani plně neuvědomujete. Bolí Vás dlouhodobě rameno, noha či trpíte úzkostmi… a nevíte proč..? Technika kvantových oprav nalézá odpovědi, ale i řešení mnohých problematických traumat. Je to vhled do hlubin Vaší duše, podvědomí i ještě mnohem dál, než si mnozí z nás dokážeme představit. Nalézá a opravuje…, odstraňuje strachy, obavy, pochybnosti, nedůvěru v sebe sama… harmonizuje a opravuje vztahy kolem Vás, ale také vztah k sobě samému, který často bývá příčinou mnoha obtíží.

Kombinované techniky

Jak již jsme zmínili výše, některé z našich služeb (masáže, kraniosakrální biodynamika, akupunktura, magnetoterapie, ev. i některé z psychoterapeutických technik) nabízíme v našem studiu v kombinaci s plazmovou terapii. Dochází tak k daleko vyššímu účinku vybraných metod. Zvyšují se detoxikační procesy terapie (urychlení vyplavovaní patogenu a toxinu z těla, nastartovaní metabolismu, rozprouděni krevního a lymfatického sytému, odvodnění.), zlepšují se regenerační a ozdravné síly organismu (zvýšená podpora jater, ledvin, krevního řečiště, nastartovaní imunitního systému, obnova buněk…). Náš odborník doporučí správnou metodu vhodnou pro kombinaci s plazmováním, ušitou klientovi přímo na míru. Díky těmto unikátním kombinacím se nejen zvyšuje celkový terapeutický a ozdravný proces, ale i setří klientův čas, a v konečném výsledku finanční zátěž. Proč zůstat při plazmování jen pasivním hráčem, když můžete zároveň aktivně zapojit komplexní čisticí a regenerační schopnosti vašeho organismu.

Reiki

Znak Rei, překládáme jako „univerzální, všepronikající“ a Ki znamená „životní energie“. Metoda předpokládá existenci vitální energie Reiki v těle zejména člověka, existenci příslušných energetických center čaker a drah (meridiánů), kterými může tato energie proudit. Účelem terapie je zharmonizovat tok energie v těle člověka a aktivovat samoléčivé procesy. Toto probíhá na nevědomé úrovni. Terapie trvá 1 hodinu. Reiki lze poslat i na dálku,nicméně kontaktní terapie je mnohem účinější. Terapeut pokládá ruce na tělo klienta (celkem 24 poloh rukou), klient je oblečený a má na sobě deku, aby mu nebyla zima a cítil se pohodlně. Tato energie má vlastní inteligenci a pokud v těle klienta je nějaká bolest, na toto místo začne energie proudit ve větší míře a nastartovává tak samoléčivý proces.

Online služby

Některé naše služby můžete využit i prostřednictvím online možností (skype, video nahrávka, hlasový záznam, telefonické spojení či písemné zpracování emailem). Využijete tak pohodlí svého domova, ušetříte drahocený čas i vaše finance. Online služby se samozřejmě pohybují ve výhodnějším cenovém tarifu. Ceny online služeb naleznete v sekci ceníku. (scrol ceník online služeb)

01 TCM DIAGNOSTIKA DLE HVĚZDY WUXIN = ZDRAVOTNí A PSYCHICKÁ TYPOLOGIE ČLOVĚKA
Zdravotní a psychologická typologie člověka využívající pradávnou metodu učení starých čínských mistrů. Dozvíte se váš zdravotní i psychický stav, jeho bloky, zátěže či naopak silné stránky vašeho organismu, samozřejmě i možné korekce. Detailnější info naleznete výše v sekci služeb s rozdílem, že místo osobního setkání vám nejpozději do 5 až 10 pracovních dnů (záleží na momentální vytíženosti) zašleme rozbor prostřednictvím vámi zvoleného online způsobu na objednávkovém formuláři (viz scrol na formulář). Pro přesnou analýzu je potřeba vyplnit: jméno, datum narození, místo narození a samozřejmě kontaktní spojení (telefon, email..), ale tím již vás provede objednávkový formulář. (scrol na objednávkový formulář)

02 KARMICKÁ NRL ANALÝZA
Vaše datum narození je karmický vzorec vašeho života. Prostřednictvím něj se mnohé dozvíte o sobě, o své cestě, překážkách a hlavně, PROČ se toto děje právě Vám či Vašim blízkým. Detailnější informace jsou popsány výše v sekci služeb. Podobně jako u předchozí online diagnostiky vám nejpozději do 5 až 10 pracovních dnů pošleme objednaný rozbor dle vámi zvoleného online způsobu. U této online služby je potřeba přesně vyplnit o jaký typ analýzy se jedná.

– OSOBNÍ – kod 02/O (potřeba jméno a datum narození klienta a jeho rodičů),
– PARTNERSKÁ – kod 02/P (potřeba jméno a datum narození klienta a partnera, rodičů klienta, ev.rodičů partnera)
– RODINNÁ – kod 02/R (jména a data narození klienta, partnera , dětí)
– VZTAHOVÁ – kod 02/V (jména a datum narození klienta a dalších osob, které vás zajímají, max počet 8, zde je vhodné uvést typy vztahů, popř. Co vás u konkrétní osoby zajímá).např. partner, expartner, problematický šéf, snacha, Vyplněním vás provede objednávkový formulář. (scrol na objednávkový formulář)

03 AUTOMATICKÁ KRESBA ROZBOR A DOPORUČENÍ
Kvantová analýza (pomocí vhledu či obrazu) aktuálního stavu, problému klienta a doporučení jeho řešení. Tato metoda se ve většině případů používá k řešení, vývoji či harmonii partnerských, pracovních a osobních vztahů. Technika je hodně dynamická, změny jsou znatelné někdy již během několika dnů. Metodu je vhodné vícekrát zopakovat, jelikož se dané řešení týká aktuálního stavu a proto je někdy třeba více vhledů k řešení celého problému. Detailnější info naleznete výše v sekci služeb. Osobní setkání zde nahrazuje vámi vybraná online možnost. Pro tuto metodu je potřeba poslat vaše foto a jméno, dále foto a jméno příslušné osoby, na kterou se ptáte či potřebujete něco s ní řešit. Tuto službu nabízíme ve dvou variantách, a to bez zakreslení či se zakreslením doporučujícího terapeutického obrázku. Výsledek je podobně účinný neboť již při vhledu a propojení terapeuta s vyšším vědomí dochází jeho prostřednictvím k očišťování disharmonických energií narušujících daný vztah a zároveň navozování a stimulování energií ozdravných. Disharmonický obrázek terapeut kreslí vždy, aby jej pro zesilnění efektu očištění nakonci mohl spálit. Doporučující obraz/vhled terapeut buď komunikuje či na přání klienta zakreslí. Nezapomeňte, že působení této terapie se většinou pohybuje v řádu maximálně 2 měsíců, často i méně, jelikož vývoj vztahů po této očistě je dost dynamický. Naše zkušenosti a doporučení je využití této terapie vícekrát. (scrol na objednávkový formulář)

– S TERAPEUTICKÝM OBRÁZKEM – kod 031
– BEZ TERAPEUTICKÉHO OBRÁZKU (ALE S KOMUNIKOVANÝM VHLEDEM) – kod 032

04 KVANTOVÁ ONLINE TERAPIE NA DÁLKU
Jedná se o vygenerování individuálních frekvencí a programů pro klienta speciálním kvantovým detekčním přístrojem QM Therapy. Takto vygenerované frekvence je pak možno prostřednictvím kvantového generátoru Qmtrin vysílat na dálku. Nejefektivnějšího účinku této individuální terapie na dálku se dosahuje pouštěním frekvencí a jejich doprovodných programů v délce zhruba 90-120 minut v časovém intervalu 3x týdně po dobu 1 měsíce, kdy na každý nový započatý týden se generují nové frekvence a programy. Příslušná terapie je proto velmi účinná a šitá na míru. Vygenerované frekvence a návazné programy posíláme klientovi v přehledném protokolu emailem. Pro tuto online službu je zapotřebí vyplnit přesné údaje o klientovi (příjmení a jméno, datum narození, místo bydliště-kde se klient převážně zdržuje a samozřejmě kontaktní spojení). Přesným vyplněním vás provede objednávkový formulář. (scrol na objednávkový formular)